home chevron_right

Blog

Blog.

  • Zachowek w Austrii

    Celowe pominięcie osoby bliskiej w testamencie wcale nie przesądza o tym, że osoba ta została skutecznie pozbawiona wszelkich praw do spadku. A mian...