home chevron_right

Odszkodowania

Odszkodowania.

Lawyer in Europe specjalizuje się w prowadzeniu spraw odszkodowawczych na całym świecie dla obywateli różnych krajów.
Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowania za szkody osobowe, szkody materialne, utracone dochody, a także straty poniesione w wyniku wypadków drogowych czy wypadków w pracy.
Odszkodowania uzyskiwane w związku z wypadkiem za granicą są najczęściej skomplikowanym procesem, który wymaga znajomości prawa międzynarodowego i przepisów obowiązujących w danym kraju. Są to procesy czasochłonne, wymagające znajomości języka kraju, w którym doszło do wypadku.

Pierwszym krokiem w procesie dochodzenia odszkodowania ustalenie stanu prawnego. W tym celu należy uzyskać wiadomości z akt postępowania karnego. Następnie należy zgłosić szkodę i uzasadnione roszczenia do odpowiednich organów i instytucji w kraju, w którym doszło do wypadku. W niektórych krajach obowiązkowe jest uzyskanie zaświadczenia medycznego potwierdzającego obrażenia ubiegającego się o odszkodowanie.
Z dużym zaangażowaniem pomożemy Ci w uzyskaniu należnego odszkodowania i innych możliwych do uzyskania świadczeń w związku z wypadkiem (renty, odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej). Prowadzimy postępowania w związku ze szkodami osobowymi i rzeczowymi, które powstały w wyniku wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy oraz innych sytuacji, w których doznałeś szkody.

Pamiętaj, że w przypadku odszkodowań liczy się czas - im szybciej zgłosisz swoją sprawę, tym większe masz szanse na uzyskanie należnego Ci odszkodowania.